CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ PHIN GIẤY

Nóng: 30.000đ  –  Đá: 32.000đ 

Bạn có thể lựa chọn các loại cà phê theo từng hương vị đặc trưng mong muốn:

  • Arabica
  • Robusta
  • Culi
  • Blue
  • Slow
  • Tango
  • Rock