Chuyển đến nội dung Skip to footer

All Services

33.000đ

Vị béo ngọt của sữa hòa cùng hương thơm dịu của cà phê, đủ để làm đắm say người uống.

33.000đ

Vị béo ngọt của sữa hòa cùng hương thơm dịu của cà phê, đủ để làm đắm say người uống.

30.000đ

Bạn có thể lựa chọn pha phin hoặc pha sẵn và các loại cà phê theo từng hương vị đặc trưng mong muốn: Arabica Robusta Culi Blue Slow Tango Rock

32.000đ

Bạn có thể lựa chọn pha phin hoặc pha sẵn và các loại cà phê theo từng hương vị đặc trưng mong muốn: Arabica Robusta Culi Blue Slow Tango Rock

28.000đ

Bạn có thể lựa chọn pha phin hoặc pha sẵn và các loại cà phê theo từng hương vị đặc trưng mong muốn: Arabica, Robusta, Culi, Blue, Slow, Tango, Rock

30.000đ

Bạn có thể lựa chọn các loại cà phê theo từng hương vị đặc trưng mong muốn: Arabica, Robusta, Culi, Blue, Slow, Tango, Rock

30.000đ

Bạn có thể lựa chọn pha phin hoặc pha sẵn và các loại cà phê theo từng hương vị đặc trưng mong muốn: Arabica, Robusta, Culi, Blue, Slow, Tango, Rock

42.000 đ

Vị béo ngọt của sữa hòa cùng hương thơm dịu của cà phê, đủ để làm đắm say người uống.

40.000đ

Vị béo ngọt của sữa hòa cùng hương thơm dịu của cà phê, đủ để làm đắm say người uống.

Lên trên