NƯỚC ÉP CÀ CHUA + CÀ RỐT

M: 45.000đ  –  L: 56.000đ