Hệ thống phân phối Bùi Văn Ngọ Coffee bao gồm:

  • Văn phòng giao dịch của Công ty
  • Chuỗi quán Bùi Văn Ngọ Coffee
  • Hệ thống của hàng Aeon Citimart
  • Hệ thống cửa hàng Cheers
  • Và một số điểm phân phối khác

Các sản phẩm của Bùi Văn Ngọ Coffee luôn cam kết sạch, vì sức khỏe người tiêu dùng. Quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 22000 và HACCP.