Chương trình khuyến mãi cà phê Hòa tan Romil – Tháng 04/2019

Chương trình diễn ra đến hết ngày 02/05/2019 tại hệ thống Aeon Citimart.

Nội dung: giảm giá 47% cho sản phẩm cà phê hòa tan Romil (giá cũ: 29.000đ, giá khuyến mãi: 15.500đ/hộp)

Địa chỉ các cửa hàng Aeon Citimart

Nhà phân phối Bùi Văn Ngọ Coffee - Cửa hàng Aeon Citimart